Neurološki pregled

Neurološki pregled pomaže otkrivanju bolesti mozga, nerava, mišića i kičmene moždine.

Neurološki pregled
 

Neurološki pregled

Neurologija je grana medicine koja izučava poremećaje nervnog sistema, koji se sastoji od centralnog i perifernog nervnog sistema, uključujući mozak i kičmenu moždinu. Bolesti, poremećaji i povrede nervnog sistema često zahtevaju lečenje od strane neurologa. Kako bi uspostavio dobru dijagnozu, neurolog će na prvom sastanku obaviti neurološki pregled. Pregled nije neprijatan niti bolan i traje oko 30 minuta.

Glavni segmenti ovog pregleda su:

Neurološki pregled u Atlas opštoj bolnici obavlja specijalista neurologije koji procenjuje psihofizičko stanje pacijenta i traži evenutalne bolesti mozga, nerava, mišića i kičmene moždine.

Ovim pregledom se najčešće osvetljavaju uzroci sledećih tegoba:

Kako se izvodi postupak

U cilju uspešnog izvođenja postupka i dobijanja preciznih podataka, potrebno je često uraditi dodatne neurološke testove (EEG, EMG,EP, neuroradiološke (Rentgen, Doppler krvnih sudova, CT ili MRI), laboratorijske analize (pregled likvora, pato histološke analize i slično).

 

Potražite dodatne informacije iz oblasti: Neurološki pregled

Eksperti iz oblasti: Neurologija