fbpx

Neurološki pregled

Neurološki pregled pomaže otkrivanju bolesti mozga, nerava, mišića i kičmene moždine.

Neurološki pregled
Neurološki pregled

Glavni segmenti ovog pregleda su: anamneza, procena duševnog stanja, fizikalni pregled i ukoliko je potrebno, određene dijagnostičke pretrage i postupci.

Neurološki pregled u Atlas opštoj bolnici obavlja specijalista neurologije koji procenjuje psihofizičko stanje pacijenta i traži evenutalne bolesti mozga, nerava, mišića i kičmene moždine.

Ovim pregledom se najčešće osvetljavaju uzroci sledećih tegoba: vrtoglavica, nesvestica, utrnulosti, slabosti mišića, smetnji u govoru.

Kako se izvodi postupak

U cilju uspešnog izvođenja postupka i dobijanja preciznih podataka, potrebno je često uraditi dodatne neurološke testove (EEG, EMG,EP, neuroradiološke (Rentgen, Doppler krvnih sudova, CT ili MRI), laboratorijske analize (pregled likvora, pato histološke analize i slično).

 

Potražite dodatne informacije iz oblasti: Neurološki pregled

Eksperti iz oblasti: Neurologija