Hirurgija šake

Hirurgija šake se razvila kao posebna oblast plastične i rekonstruktivne hirurgije.

Ljudska šaka je najfleksibilniji mehanički sistem koji poznajemo, i njegovo normalno funkcionisanje preduslov je za produktivan život svakog čoveka.

Hirurgija šake

Zbog razvijenog industrijskog okruženja u civilizovanom svetu, povrede šake predstavljaju veliku traumu.

 

Hirurgija šake može da se klasifikuje u nekoliko segmenata:

CENA HIRURGIJE ŠAKE

Potražite dodatne informacije: Estetska hirurgija – Hirurgija šake

Eksperti iz oblasti: Estetska, plastična i rekonstruktivna hirurgija