fbpx

Kontakt
+381 11 785 88 88
+381 60 3292 411

Lokacija

Osmana Đikića 3, Beograd
11000 Beograd, Srbija

Radno vreme

00-24
 

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Orthokin terapija

Centar za orthokin terapiju Atlas opšte bolnice sprovodi orthokin terapijski sistem, koji je jedinstven način lečenja bolova u zglobovima kao i povreda tetiva, ligamenata i mišića, bez dodataka lekova i drugih stranih supstanci.

U Atlas opštoj bolnici radi se i primena orthokin terapije kod spinalnog bola:

– Diskus hernije
– Radikulopatije
– Artritisa fasetnih zglobova

Ova metoda lečenja je u potpunosti biološka i ne koristi ništa drugo osim vaših vlastitih endogenih proteina i faktora zalečenja.

orthokin terapija atlas bolnica

Centar za ORTHOKIN terapiju

 

1. Krv se uzima iz vene direktno u specijalnu EOT monovetu. Posebno tretiranje staklene kuglice koje se nalaze unutar monovete „lepe“ na sebe ćelije krvi i podstiču sintezu zaštitnih proteina tela.
2. Monovete se pohranjuju u inkubator na 37C što prestavlјa optimalne uslove za kvalitetnu sintezu zaštitnog proteina.
3. Centrifugiranjem se ćelije krvi odvajaju od seruma obogaćenog visokom koncentracijom zaštitnog  proteina i čuvaju za dalјu primenu.
4. Finalno dobijamo 5-6 injekcija seruma, koje se zavisno o indikaciji, 1-2 puta nedelјno ubrizgavaju u oboleli zglob ili drugu regiju tela.

Indikacije

• osteoartritis kolena, kuka, ramena, lakta i skočnog zgloba
• traumatske povrede hrskavice zgloba
• lumboishialgija
• traumatske rupture muskulature
• patološke promene tetiva i ligamenata
• druga zapaljenska i posttraumatska stanja

Signalni proteini, kao što je IL-1, su supstance koje upozoravaju ćelije u telu da je došlo do infekcije ili povrede tkiva. Telo reaguje upalom. Ako zapaljenje ne prođe kroz nekoliko dana, razvija se hronična upala. Razvoj događaja često je vidljiv u bolestima kao što su osteoartritis, povrede hrskavice,…, bol u leđima. Zadatak zaštitnih bioloških antagonista IL-1, kao što je IL-1ra, jeste sprečavanje upale.

Osteoartritis zglobova

Osteartritis – veoma bolno oboljenje zglobne hrskavice, može imati različite uzroke. Uz osnovne faktore, poput urođene predispozicije i gojaznosti, često uzroke nalazimo u preopterećenju zglobova kao i raznovrsnim traumama i sportskim povredama. Na zapadu skoro 10% populacije boluje od ove bolesti, a kod gotovo 80% ljudi starijih od 55 godina rendgenski snimci pokazuju oštećenja hrskavice. Tipični simptomi su bol u zglobovima i ograničenje pokreta u zglobovima.

Molekularna ortopedija je do najsitnijih detalja proučila biološke procese unutar obolelog zgloba.

Bol u leđima

Bol u leđima je vrlo čest razlog za posetu lekaru. Pomeranje diskusa dovodi do pritiska na nervno tkivo što za posledicu ima upalu i bol u leđima. Terapija Orthokinom uspešno se koristi u rešavanju navedenih problema tako što Orthokin smanjuje upalu i propadanje upalom oštećenog nervnog tkiva kičmene moždine.

 

Terapijski postupak Orthokinom je u potpunosti prirodan, dobija se iz vlastite bolesnikove krvi i klinički je dokazano njegovo dejstvo.


Najčešća pitanja:

Šta je Orthokin terapija?

Orthokin terapijski sistem je jedinstven način lečenja bolova u zglobovima kao i povreda tetiva, ligamenata i mišića, bez dodataka lekova i drugih stranih supstanci. Ova metoda lečenja je u potpunosti biološka i ne koristi ništa drugo osim vaših vlastitih endogenih proteina i faktora zalečenja.
Na početku procesa Orthokin terapije, uzima se krv pacijenta i obrađuje se pod posebnim uslovima. Tako obrađen serum obogaćen blokatorima upale i faktorima zalečenja vraća se periodično u obliku injekcija u bolni predeo pacijenta.
Orthokin terapija se koristi od 1997 godine i trenutno je u lečenju svojih pacijenata upotrebljava oko 500 licenciranih hirurga-ortopeda, fizijatara, neurohirurga, neurologa, anesteziologa i drugih sportskih lekara u Evropi, sa visokim stepenom uspešnlh rezultata Orthokinom je do sada lečeno više od 200.000 pacijenata.

 Koja se stanja mogu tretirati Orthokin terapijom?

Orthokin terapija se preporučuje za lečenje bolova u zglobovima zbog osteoartritlsa (I – III stepena ) bolova u leđima, kao i povreda tetiva, ligamenata i mišića, u kombinaciji sa ili bez operativnog tretmana. Orthokin terapijom se mogu istovremeno tretirati više područja na telu pacijenta.

Koje su prednosti Orthokon terapije?

Orthokin terapija se bazira na specifičnim supstancama koje nastaju u telu pacijenta pa se zato vrlo dobro prihvata. Protivupalni i regenerativni rezultati su dugo delujući

Kako deluje Orthokin terapija?

Orthokin terapija deluje inhibirajuće na i upalu koja učestalo izaziva osteoartrrtis, iritaciju nervnih završetaka, kao i povrede tkiva tetiva, ligamenata i mišića. Zahvaljujući protiv-upalnom efektu smanjuje se bol te se poboljšava pokretljivost i elastičnost bolesnog područja.

Koliko dugo deluju rezultati Orthokin terapije?

 Svaki je slučaj poseban, i nemoguće je predviđti koliko će dugo nakon primene Orthokin terapije trajati pozitivni rezultati poboljšanja kod određenog pacijenta. Uopšteno, što je manji stepen oštećenja hrskavice ili drugog tkiva u trenutku kada tretman započne, to će pozitivni rezultati terapije duže trajati.

 Kada nije preporučena terapija Orthokinom?

Ovaj tretman se ne preporučuje ako bolujete od akutne infekcije ili imate temperaturu, ako ste imali proliv u protekla tri dana, ako ste uzimali antibiotike u bilo koje vreme protekle sedmice, ili ste bili vakcinisani u poslednje 4 nedelje. Dalje, ne preporučuje se osobama sa malignim oboljenjima,febrilna stanja i neka akutna oboljenja. Preporučije se da se Orthokin terapija uvek primenjuje kod pacijenala sa stabilnim zdravstvenim stanjem.

Koje međudelovanje može nastati sa drugim metodama lečenja?

Nije utvrđeno da Orthokin serum uzrokuje bilo koje negativno međudelovanje s drugim lekovima ili metodama lečenja.

Koji sporedan efekat može nastati?

Zbog svog endogenog izvora, podrazumevajući da on nastaje iz vlastitog seruma pacijenta i njegovog biološkog mehanizma delovanja, Orthokin terapija se posebno dobro podnosi i nisu poznali sporedni efekti. Povremeno, sporedni efekti mogu biti prouzrokovani samom injekcijom..

Od čega se sastoji Orthokin terapija?

Pacijent dolazi ujutro u licenciranu Orthokin zdravstvenu ustanovu kako bi mu se izvadila krv i obrađuje se pod posebnim uslovima. Tako obrađen serum obogaćen blokatorima upale i faktorima zalečenja vraća se periodično u obliku injekcija u bolni predeo pacijenta.Shodno preporuci lekara, dobiće termin za prvu injekciju Orthokina.

Da li su rezultati Orthokin terapije naučno dokazani?

U svetu je publikovano više naučnih studija koje dokazuju dugoročne pozitivne rezultate poboljšanja posle Orthokin terapije: Studija – Osteoartritis kolenskog zgloba, Studija – rekonstrukcija prednjeg ukrštenog ligamenta kolenskog zgloba, Studija – Ahilova tetiva, Studija – Mišići.

Koliko je ponavljanja injekcija potrebno?

Broj ponavljanja injekcija zavisi od stepena oštećenja u Osteoartritisu, jačini bola u leđima i oštećenju tkiva ligamenata i mišića. Preporuke o tome potiču iz praktičnog iskustva začetnika Orthokin terapije Prof dr sci. Petera Wehlinga iz Duseldorfa, Nemačke.

Da li se Orthokin terapija može ponavljati?

 S medicinskog gledišta Orthokin terapija se može bezgranično ponavljati.

Da Ii državno osiguranje pokriva troškove Orthokin terapijom?

Ne, državno osiguranje ne pokriva troškove Orthokin terapije u Republici Srbiji. Pacijent mora sam da snosi troškove svoje Orthokin terapije.

Gde mogu da dobijem Orthokin terapiju?

Orthokin terapiju sprovode licencirani lekari u licenciranim zdravstvenim ustanovama. Iste zdravstvene ustanove i lekari nabavljaju medicinske proizvode kao i ostalu potrebnu opremu direktno od licenciranih distributera u Republici Srbiji. Orthokin terapiju sprovode samo specijalno obučeni licencirani lekari.

 

 

 

 

Potražite dodatne informacije iz oblasti: Orthokin terapija

Eksperti iz oblasti: Orthokin terapija

 

 

Lokacija
Osmana Đikića 3, Beograd
1100 Beograd, Srbija
Radno vreme
00-24