Ginekološka hirurgija

Ginekološka hirurgija obuhvata metode i intervencije kojima se uklanjanju određeni ginekološki poremećaji.

Ginekološka hirurgija

U slučajevima kada se ginekološkim pregledom, ultrazvukom ili rendgenom ne može dovoljno sagledati unutrašnjost materice i karlice, primenjuju se ginekološki zahvati.

Hirurške intervencije u ginekologiji omogućavaju pacijentima da brže, lakše i sa manje rizika dođu do željene dijagnoze i efekta.

U Atlas opštoj bolnici vrše se najsavremeniji vidovi hirurških intervencija u ginekologiji:

Takođe, moguće je uzeti biopsije vulve, vagine i grlića materice.

U Atlas opštoj bolnici stručnjaci operišu klasičnim, abdominalnim putem, praveći rez na trbuhu. Ali prateći svetske trendove mnogo više smo se orjentisali se na minimalno invazivnu hirurgiju: endoskopsku i vaginalnu hriurgiju. Na taj način zagarantovan je brži oporavak i bolji kozmetski efekat u odnosu na abdominalnu hirurgiju.

Laparoskopija i histeroskopija su operacije posle kojih ćete se vrlo brzo i lako vratiti svakodnevnim aktivnostima. Vreme provedeno u bolnici je značajno kraće u odnosu na klasične operacije. Tu je i nezaobilazan estetski momenat jer se opisane intervencije izvode uz pomoć dva ili tri vrlo mala, do 1cm, reza na trbuhu.

Primenom minimalno invazivnih procedura je moguće obaviti najveći deo operacija u ginekologiji (cistektomije, salpingektomije, adneksektomiije, adheziolize, miomektomije, histerektomije, korekcije urođenih anomalija, operacije endometrioze i dr.)

Vaginalna hirurgija sa uroginekologijom:

Veliki broj žena nakon 40. godine ima problem nevoljnog oticanja mokraće. Nažalost većina se ne javlja lekaru zbog stida ili neinformisanosti o mogućnostima lečenja. Na sreću, ovaj problem se može rešiti jednostavnim hirurškim procedurama sa visokim procentom uspešnosti.

Takođe, kod većine žena u zrelom dobu, kao posledica rađanja, dolazi do pojave spada vagine i karličnih organa (mokraćna bešika, materica, debelo crevo). Kvalitet života je značajno narušen. I ovaj problem se može rešiti hirurški, vaginalnim putem, bez rezova na stomaku i na taj način povratiti narušena funkcija karličnih organa ali i estetika.

Vrste vaginalnih operacija:

Kako se izvodi postupak

Hirurške intervencije u ginekologiji se u većini slučajeva rade laparoskopski.

Hirurška laparoskopija je minimalno invazivna hirurška intervencija u kojoj se kroz male rezove u stomaku proverava stanje trbušne duplje i unutrašnjih polnih organa, dok se ujedno uklanjaju ili koriguju patološke promene.

Pacijent je tokom operacije u većini slučajeva u opštoj anesteziji, a boravak u bolnici ne traje duže od jednog dana.

 

Potražite dodatne informacije iz oblasti: Ginekološka hirurgija

Eksperti iz oblasti: Ginekologija