Internistički pregledi

Internistički pregledi
Internistički pregledi

Internistička služba u Atlas opštoj bolnici bavi se prevencijom i lečenjem oboljenja unutrašnjih organa.

 

 

 

 

Internistički pregled podrazumeva:

Pored specijalističkih i subspecijalističkih pregleda, u internističkoj službi sprovode se  brojne dijagnostičke procedure neophodne za postavljanje dijagnoze i preduzimanje adekvatne terapije:

Svi pregledi u službi interne medicine obavljaju se na najsavremenijim dijagnostičkim aparatima, na kojima rade iskusni i visokostručno obrazovani lekari.

Poliklinika Atlas opšte bolnice takođe poseduje kompletno digitalizovanu radiološku i mamografsku opremu, koja omogućava širok spektar radioloških pregleda kao što su teleradiografija srca i pluća, radiografija kičme i zglobova, ventrikulografija, pasaža creva, irigografija, intravenska urografija, histerosalpingografija, itd.

U okviru službe interne medicine organizovani su sledeći subspecijalistički kabineti:


KARDIOLOGIJA

Vrhunski tim kardiologa Atlas opšte bolnice  bavi se prevencijom, dijagnostikom i lečenjem arterijske hipertenzije, ishemijske bolesti srca, raznih oblika kardiomiopatija, oboljenja srčane ovojnice, oboljenja srčanih zalistaka, poremećaja srčanog ritma, urođenih srčanih mana, i sl.

Naši saradnici i stalni konsultanti po pozivu su specijalisti sa velikim iskustvom u dijagnostici i terapiji bolesti srca iz Vojnomedicinske akademije, Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje” i Kliničkog centra Srbije:

Kardiološki kabinet pruža sledeće medicinske usluge:


GASTROENTEROLOGIJA

Vrhunski tim gastroenterologa u Atlas opštoj bolnici bavi se prevencijom, dijagnostikom i lečenjem oboljenja jednjaka, želuca i creva (ulkusi, upale, tumori, upalne bolesti tipa Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa), pankreasa (upale i tumori) i hepatobolijarnog sistema (razne upale, bolesti jetre i žučne  kese, kalkuloza žučne kese i žučnih puteva, benigni i maligni tumori trbušne maramice (peritonitisi, tumori) i metaboličkih oboljenja.

Naši saradnici i stalni konsultanti po pozivu su specijalisti gastroenterologije i opšti hirurzi sa velikim iskustvom u dijagnostici i terapiji bolesti jednjaka, želuca i creva sa Vojnomedicinske akademije (VMA) i Kliničkog centra Srbije

U dijagnostici bolesti gastrointestinalnog sistema i hepatobilijarnog sistema  koristimo najsavremeniju opremu.

Primenjujemo sledeće dijagnostičke procedure:


ENDOKRINOLOGIJA

Prevencijom i lečenjem bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem i metabolizmom u endokrinološkom centru u Atlas opštoj bolnici bave se iskusni endokrinolozi.

Iskusni stručnjaci u Atlasu bave se prevencijom i lečenjem:


NEFROLOGIJA

Naši lekari se bave prevencijom, dijagnostikom i lečenjem upalnih procesa na bubrezima i mokraćnom traktu (glomerulonefritisi, pijelonefritisi, cistitisi), nefrolitijaza (kamenci u bubrezima i mokraćnim kanalima), uključujući i neophodno metaboličko-endokrinološko ispitivanje, tumora bubrega i mokraćnog trakta, oboljenja bubrega u sklopu metaboličkih (dijabetes), sistemskih (lupus, vaskulitis, Sjogrenov sindrom) i hematoloških oboljenja (multipli mijelom), cističnih bolesti bubrega (policistična bolest, juvenilna nefronoftiza, pojedinačne ciste bubrega), arterijske hipertenzije bubrežnog porekla, hronične insuficijencije bubrega, kao i  pripremom bolesnika za lečenje hemodijalizom i transplantacijom bubrega.


REUMATOLOGIJA

U Atlas Opštoj bolnici gde kao konsultanti po pozivu rade iskusni lekari, bavimo se lečenjem i prevencijom najrazličitijih reumatskih oboljenja:


HEMATOLOGIJA

U hematološkom kabinetu Atlas opšte bolnice radimo sa pacijentima na prevenciji i lečenju bolesti krvi i bavimo se sledećim bolestima krvnih ćelija i krvne plazme:


PULMOLOGIJA

Naš tim bavi se prevencijom i lečenjem:

 

Potražite dodatne informacije iz oblasti: Pregledi

Eksperti iz oblasti: Pregledi