Raspored preventivnih pregleda dojke • Atlas Opšta Bolnica

Lokacija

Osmana Đikića 3, Beograd
1100 Beograd, Srbija

Radno vreme

00-24
 

Raspored preventivnih pregleda dojke

Koliko puta se treba pregledati, koju vrstu pregleda dojki treba uraditi u kom uzrastu?

Shodno preporukama stručnih društava koja se bave dijagnostikom i terapijom raka dojke, preventivni pregledi za opštu populaciju žena su sledeći:

Lokacija
Osmana Đikića 3, Beograd
1100 Beograd, Srbija
Radno vreme
00-24