Raspored preventivnih pregleda dojke • Atlas Opšta Bolnica

Raspored preventivnih pregleda dojke

Koliko puta se treba pregledati, koju vrstu pregleda dojki treba uraditi u kom uzrastu?

Shodno preporukama stručnih društava koja se bave dijagnostikom i terapijom raka dojke, preventivni pregledi za opštu populaciju žena su sledeći: